loader

Fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna redukuje wydatki na energię elektryczną, jak również daje możliwości pozyskania darmowej energii elektrycznej, przy zainstalowaniu odpowiedniej ilości modułów. Taki sposób pozyskania energii ma przewagę nad energią uzyskiwaną z innych źródeł alternatywnych. Pozyskanie energii zależy od intensywności promieniowania słonecznego. Można z niej korzystać niemal wszędzie, niezależnie od pory dnia, pory roku, stanu atmosfery.

 

Fotowoltaika

Fotowoltaika jest procesem wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Na ten moment rozwój fotowoltaiki następuję bardzo dynamicznie, a słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Energię słoneczną można wykorzystać do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych, takich jak zegarki, lampy i sygnalizacje drogowe oraz parkometry, a także do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych. Każdy z nas może czerpać korzyści z naturalnego źródła energii także do zasilenia swoich urządzeń domowych wychodząc naprzeciw postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz stale rosnącym cenom prądu.

GDZIE POWSTAJE ENERGIA ELEKTRYCZNA ZE SŁOŃCA ?

Pozyskanie energii elektrycznej ze słońca to proces odbywający się etapami. Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które aby móc wytwarzać większą ilość energii łączy się w moduły fotowoltaiczne (1). W ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, dzięki któremu energia ze słońca zostaje przekształcona w prąd stały. Ogniwa są układami zbudowanymi z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny w wyniku działania czynników zewnętrznych m.in. w postaci temperatury lub promieniowania słonecznego. Przy produkcji ogniw najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem jest krzem. 

 

JAK ENERGIA ELEKTRYCZNA ZE SŁOŃCA TRAFIA DO NASZYCH GNIAZDEK ?

Prąd powstały w modułach zostaje przekazany do falownika (2), którego zadaniem jest przekształcenie go na prąd zmienny cechujący się parametrami zgodnymi z tymi, które posiadają nasze domowe gniazdka (3). Ponadto, falownik dokonuje kontroli pracy naszej mikroelektrowni. Oznacza to, iż na bieżąco dopasowuje on parametry generowanego prądu do parametrów domowej sieci, a także ulega wyłączeniu w momencie wykrycia jakiejkolwiek awarii. Monitoruje on także wszelkie parametry, które mogą być dla nas użyteczne do analizy działania fotowoltaiki.

 

CO DZIEJE SIĘ Z NIEWYKORZYSTANĄ ENERGIĄ ?

Licznik dwukierunkowy (4) dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej. Może się bowiem zdarzyć, iż energii wytworzonej przez naszą mikroelektrownię będzie za dużo lub za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania. W pierwszym przypadku nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, a my możemy odebrać 80% wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na użytek własny. Dla instalacji fotowoltaicznej, której moc nie przekracza 10kWp obowiązuje stosunek 1:0,8 w ramach systemu opustu, co oznacza, że za 1kWh oddaną do sieci właściciel mikroelektrowni może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp rozliczamy się w stosunku 1:0,7 - oddana przez nas 1 kWh pozwala nam na odbiór 0,7 kWh. W sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

 

Umów się na bezpłatną wycenę

shape