loader

Źródła finansowania Twojej energii

Obecnie dostępnych jest kilka form finansowania inwestycji w OZE. Jeśli masz jakiekolwiek pytania z tym związane skontaktuj się z nami, a podpowiemy najbardziej optymalny sposób uzyskania środków finansowych. To prostsze niż myślisz. To jasne jak słońce, że to się opłaca. Zainwestuj w 2021, skorzystaj z dostępnych programów i wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.
 

Źródła finansowania Twojej energii

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. By otrzymać dotację na fotowoltaikę niezbędna jest dodatkowa inwestycja, czyli wymiana kotła lub pieca zasilanego paliwem stałym na źródło ekologiczne. Dla nowych budynków warunkiem podstawowym jest zakup i montaż nowego, ekologicznego źródła ciepła. W ramach programu dofinansowanie obejmuje wymianę źródeł ciepła, docieplanie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacji tj. kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. W zakres dofinansowania wchodzi również montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 PROGRAM MÓJ PRĄD 3.0


Rozpoczęcie nowego naboru planowane jest na 01.07.2021 planowo potrwa on do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków. Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Warunki programu „Mój Prąd 3.0”: koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r., finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego), przedział mocy instalacji 2-10 kW, dotacje mają objąć instalacje PV i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Program może pokryć do 50% kosztów inwestycji we własną elektrownię słoneczną. Maksymalna dopłata dla jednej instalacji fotowoltaicznej, w dotychczasowych naborach, wynosiła 5 000 PLN.


Mój Prąd, a ulga termomodernizacyjna – otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania
z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania za 2021 r., w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

 

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynku mieszkalnego jednorodzinnego już wybudowanego. W skład inwestycji termomodernizacyjnej wchodzą m in. instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Dzięki uldze można odliczyć kwotę przeznaczoną na wykonanie (zakup i montaż) instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Maksymalny koszt inwestycji jaki obejmuje ulga termomodernizacyjna to 53 000 PLN dla właściciela/współwłaściciela modernizowanej nieruchomości.


 

Umów się na bezpłatną wycenę

shape